SESLER İLE ŞİFA

Bizler de tıpkı müzik enstrümanları gibi akort edilebiliriz.

Bu terapi, sağlığınızı ve iyiliğinizi destekleyen sesler ile uygulanır. Faydaları fiziksel, duygusal, zihinsel ve/veya ruhsal olabilecek şekilde çok geniş kapsamlıdır. Her bir alana özgün terapiler sunmakla beraber, bu alanların arasındaki ilişkilere ve uyumsuzlukların kök sebeplerine odaklanan bütünsel (holistik) bir yaklaşıma sahibim.

Dönüştürücü etmen olan ses aracılığıyla, hayatımızdaki uyumsuzluklar da dahil olmak üzere varlığımızın tüm yönleriyle âhenk içinde kalma durumuna ulaşırız.

Ağırlıklı olarak diyapazonlar ile çalışıyorum, bunu yaparken çeşitli tamamlayıcı enstrümanlar ve üzerinde hemfikir olduğumuz çiçek kürleri de kullanıyorum; rehberlerim ise elementler, sayılar ve renklerdir.

İhtiyacınıza uygun olduğu takdirde, daha derin bir zihin-beden bağlantısı ve ruhsal, duygusal iyileşmeyi destekleyen beyin dalgası frekansları aracılığıyla farklı bilinç durumlarını uyaran özel sesler de kullanıyorum. (Örneğin: Teta veya Alfa durumları)

Her seansta beraber de karar verebileceğimiz bir niyetle çalışıyoruz. Aslında amacımız, kendi doğal iyileştirme becerilerinizi açığa çıkarmaktır ve böylece uyum kaybı sonucu oluşan sınırlardan kurtularak canlı bir yaşam deneyimine ve öz benliğinize varmanızdır.

Yaklaşımımın desteklediği alanlar:
⏤ Zorlu bir dönemi atlatma
⏤ Travmaları iyileştirme
⏤ Endişe, huzursuzluk veya tereddüt halini sakinleştirme
⏤ Kayıp ve yas durumunun üstesinden gelme
⏤ Duygusal veya zihinsel engelleri aşma
⏤ Korku veya fobilerin üstesinden gelme
⏤ Akut veya kronik ağrı semptomlarını iyileştirme
⏤ Uyku kalitesinin iyileştirilme
⏤ Sindirim süreçlerini dengeleme
⏤ Otonom sinir sistemini dengeleme
⏤ Günlük düşünce kalıplarını dengeleme
⏤ Bakış açısını değiştirme
⏤ Derin bir rahatlama durumuna ulaşma
⏤ Yıkıcı kalıpları kırma
⏤ Güven ve sezgiyi güçlendirme
⏤ İçindeki şifacıyı ortaya çıkarma
⏤ Kendini ifade etme ve yaratıcı bakış açısını geliştirme
⏤ Odaklanmayı ve motivasyonu geliştirme
⏤ Kendine, amacına ve yaşam yönüne yeniden bağlanma
⏤ Ve çok daha fazlası…

Tedavi planındaki her seans size özel, ihtiyaçlarınız, niyetiniz ve güvenliğiniz göz önünde bulundurularak oluşturulmaktadır. Sizin için en uygun seçenekleri görüşmek için lütfen iletişime geçiniz.